Begagnade reservdelar?

På CARJOY vill vi göra saker annorlunda, vi vill kunna erbjuda våra kunder ett miljösmart alternativ till nytillverkade reservdelar, Och vad skulle då passa bättre än att etablera samarbeten med aktörer som är proffs på just begagnade reservdelar. Blogginlägget nedan kommer från LAGA.se som är en av de ledande aktörerna när det kommer till begagnade reservdelar.


Skrotning av fordon gick för inte allt för många år sedan mestadels ut på att plocka de mest värdefulla delarna från bilen för att sedan kasta resten på tippen.

Idag finns myndighetskrav på att alla nya fordon i mycket hög utsträckning ska kunna återvinnas. Nu för tiden ser vi även att bilarna innehåller komponenter och material som skiljer sig mot hur bildelarna såg ut förr om åren. Och det här ställer även större krav på dagens bildemonterare. Det gäller att ständigt fortsätta utvecklas och ta fram nya metoder och verktyg som gör att man kan effektivisera demonteringsprocessen av skrotade bilar. Bilar skrotas inte längre på gammalt vis. De återvinns idag till mycket stor del.

Bildemontering bättre för miljön

Bilskrot innehåller miljöskadliga ämnen och komponenter som kan ge negativa effekter i miljön och utgöra ett hot mot människors hälsa. Återvinning av material och bildelar gör att miljön belastas mindre och återanvändningen av bildelar är en stor miljöbesparing och dessutom bra för konsumenternas plånböcker.

Återvinning av fordon handlar dels om återvinning i form av tillvaratagande av restprodukter som till exempel järnskrot och kemikalier, som sedan används som råvara i nya produkter. Ungefär på liknande sätt som vi återvinner våra hushållssopor genom att källsortera batterier och papper. Men den större delen av återvinningen handlar om återanvändning av fullt fungerande delar som kan användas vid fordonsreparationer.

Återanvändandet av begagnade fordonsdelar bidrar alltså dels till en minskad miljöpåverkan och eftersom begagnade bildelar nästan alltid säljs till lägre pris, sparar även den enskilde pengar.

Bildemontering i ständig utveckling

Bilskrotning har nu blivit till mer tekniskt avancerad bildemontering och den ständiga utvecklingen tillsammans med kundernas förväntningar har resulterat i ökade krav.

Idag kvalitetssäkras de begagnade bildelarna av professionella yrkespersoner och oftast lämnas en funktionsgaranti – vilket gör det till ett tryggare köp.

Under 2017 skrotades närmare 200 000 bilar i Sverige. Många av dessa bilar var av nyare modell och skrotades på grund av krockskador. Men antalet personbilar i Sverige har även ökat kraftigt de senaste årtiondena, samtidigt som varje personbil generellt körs en kortare sträcka innan den skrotas.

Källa: LAGA.se

Recommended Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

10% Rabatt

Anslut dig till vårt nyhetsbrev för att få 10% rabatt på din bokning. 

Boka service hem