Integritetspolicy

Integritetspolicy/GDPR-information

Carjoy Sweden AB, 559329-7269, (”Carjoy”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din integritet och trygghet är viktig för oss och vi arbetar systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en god hantering av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vi behandlar dina personuppgifter när du gör en bokningsförfrågan, administrerar och utför din service/reparation, och även en tid efter det för marknadsföring, uppföljning och bokföring. Vi behandlar även dina personuppgifter när du kontaktar oss för allmänna frågor.

När du gör en bokningsförfrågan

När du gör en bokningsförfrågan via vår hemsida eller e-post behandlar vi dina kontaktuppgifter och ditt registreringsnummer för att kunna ta fram ett anpassat kostnadsförslag till dig innan ett eventuellt avtal ingås. Om du inte ingår avtal med oss raderas uppgifterna efter 12 månader.

När vi ingått avtal om service eller reparation

Om du ingår avtal om service eller reparation med oss behandlar vi även dina betalningsuppgifter och ytterligare uppgifter om din bil. Vi sparar dessa uppgifter så länge du är kund hos Carjoy. Därefter raderar vi dina uppgifter, utöver de som vi behöver ha sparade enligt lag, t.ex. i reklamations- eller bokföringssyfte.

Kontakter med oss

När du kontaktar oss med frågor via vår hemsida, e-post eller chatt behöver vi spara och använda ditt namn, din e-postadress och de eventuella andra uppgifter du uppger för att kunna hantera ditt ärende och återkoppla till dig. Om det är frågor rörande ditt reparations- eller serviceavtal stödjer vi behandlingen på avtalet vi har med dig. För andra frågor stödjer vi vår behandling av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse av att följa upp din kontakt med oss. Vi sparar dina personuppgifter under den tid som krävs för att återkomma till dig med svar på dina frågor.

Särskilt om marknadsföring

Om du är eller har varit kund hos oss de senaste 12 månaderna kommer vi löpande skicka information om våra produkter och tjänster till dig. Sådan personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt berättigade intresse. Du kan dock alltid avsäga dig fortsatta utskick genom att avregistrera dig på länken i själva utskicket eller genom att kontakta oss på hello@carjoy.se.

Rekrytering och jobbansökningar

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi spara de personuppgifter som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om dina kontaktuppgifter och de uppgifter som du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse eller för att kunna vidta nödvändiga åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal ingås.

Det är som utgångspunkt endast vår HR-avdelning som har tillgång till uppgifterna men de kan även komma att lämnas ut till företag och konsulter så som rekryteringsfirmor som hjälper oss med rekryteringsprocessen. Vi kommer att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen men även under en rimlig tid därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov. Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss för att få dessa raderade.

Från vilka ytterligare källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina förfrågningar och hur du använder våra tjänster, kan vi också, vid behov, komma att samla in personuppgifter från andra källor. De uppgifter vi i sådana fall samlar in är adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag och fordonsregistreringsuppgifter för att kontrollera kreditvärdighet och ägarskap. Om du inhämtat offert via en jämförelsetjänst behandlar vi dina uppgifter därifrån, detsamma om vi fått kontakt med dig via en återförsäljare av serviceavtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett s.k. registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) på imy@imy.se om du har klagomål. Kontakta oss om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling på hello@carjoy.se.

Om cookies

Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Cookie-användning regleras i lagen om elektronisk kommunikation och enligt den måste vi inhämta ditt informerade samtycke för att få använda cookies när du surfar på vår hemsida. Det betyder att du, innan du samtycker till cookie-användningen, ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Det är myndigheten Post- och telestyrelsen som ansvarar för tillsynen. För att få mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

Vilka typer av cookies använder vi?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Det finns olika typer av cookies och Carjoy använder både cookies som vi själva sätter (förstapartscookies) och sådana som tillhör en extern aktör (tredjepartscookies). Våra cookies har även varierande livslängd. Vi använder både sessionscookies som sparas tillfälligt och raderas när du stänger webbläsaren och permanenta cookies som lagras en längre tid.

Förstapartscookies

Vi använder förstapartscookies främst för att du ska bemötas av sådant som är nytt på hemsidan sedan föregående besök. Våra förstapartscookies är både sessionscookies och permanenta cookies, som lagras i max 24 månader.

Tredjepartscookies

Vi använder oss av cookies från extern part (tredjepartscookies). Google analytics används som analysverktyg och för att föra statistik, i syfte att förbättra vår hemsida. För hanteringen av formulär på hemsidan använder vi HubSpot och för vår chatt använder vi tawk.to. Våra tredjepartscookies är både sessionscookies som raderas när du stänger webbläsaren och permanenta cookies som lagras i högst 24 månader.

Hur gör jag för att förhindra eller radera cookies?

Om du begränsar eller raderar cookies, kommer du att gå miste om en del funktioner på vår hemsida. Du kan radera installerade cookies och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare. Webbläsare fungerar olika, men leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna för att passa dina behov och preferenser.

10% Rabatt

Anslut dig till vårt nyhetsbrev för att få 10% rabatt på din bokning. 

Boka service hem